sk  en

Všeobecné vyhlásenie

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby Tattookosice.sk. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Tattookosice.sk zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

 

Tattookosice.sk si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

 

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom Tattookosice.sk alebo tretích strán zmluvne viazaných s Tattookosice.sk. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom Tattookosice.sk.

 

Všetky osobné údaje získava Tattookosice.sk od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

 

 

 

 

ORGANIZÁTORI

 

IVANTATTOO ELEMENT PRODUCTION
ROYAL REBELS
Tattoo Kosice

 

 

PARTNERI

 

Tattoo KosiceTattoo KosiceTattoo KosiceTattoo Kosice Tattoo KosiceTattoo KosiceTattoo Kosice Tattoo Kosice Tattoo KosiceTattoo KosiceTattoo KosiceTattoo Kosice

Tattoo Kosice